Grinden till gården

På grinden till gården sitter numera en ny skylt på vilken alla uppmanas att stänga grinden försiktigt (inte slänga eller smälla igen, utan stänga som en vanlig dörr). Dels låter det väldigt illa i närliggande lägenheter, men vi i styrelsen har även behövt laga upphängningen eftersom vibrationerna gjort att gångjärnen lossnat.

/Styrelsen

Sandning

Innanför ingång 3A och 3B står nu en hink med sand. Tanken är att vi tillsammans hjälps åt med att sanda utanför porten när så behövs. Ingen vill halka och göra sig illa.

/Styrelsen

Radonmätning

Vi har under hösten genomfört en radonmätning i föreningen vilken är klar nu i dagarna. Mätinstrumenten skickar vi till Radonova och inväntar därefter resultatet.

/Styrelsen