Om Brf Tysta Kalle

Den 20 maj 2015 kunde bostadsrättsföreningen Tysta Kalle slutföra köpet av fastigheten med det äldre namnet Hugolund och med adresserna Hjalmar Brantingsgatan 3 A, 3 B och Väderkvarnsgatan 30. Fastigheten såldes då av ett konsortium under namnet Brigante och köpesumman slutade på 95,5 miljoner kronor.

Brigante hade året dessförinnan förvärvat fastigheten och ytterligare resterande AB KJ Förvaltnings hyresfastigheter i Uppsala och nu visade det sig att man var beredd att sälja. Redan på våren år 2008 hade några driftiga boende sett till att registrera Brf Tysta Kalle, med namn efter den på sin tid välkände och välrenommerade Uppsalabyggmästaren Karl Johansson och intresset för ett köp var stort. Målet var att så småningom kunna förvärva fastigheten från KJ Förvaltning, men där var i stället intresset svalt. Det blev många diskussioner och bud under åren som följde och när väl KJ valde att sälja till Brigante som i sin tur snabbt valde att sälja till Brf Tysta Kalle hade miljonerna tickat på. När föreningens köp genomfördes lånades 29 miljoner kronor, en summa som dock delvis kunde amorteras redan det första året. Ekonomin var god och stabil. Brf Tysta Kalle köpte en fastighet med 38 lägenheter och fem kommersiella lokaler: ett bageri, en butik för försäljning av gymprodukter, en grekisk närlivsbutik, (bestående av två lokaler) och kontor och träningslokal för Kulturens Bildningsverksamhet.

Många lägenheter är stora men fastigheten har också ett antal smålägenheter. När byggnaden var färdigställd 1951 innehöll den 22 lägenheter med i vissa fall uthyrningsdel. I samband med en stamrenovering 1998 byggdes flera nya mindre lägenhet på vindsplanet samt även separata små lägenheter i många av de tidigare uthyrningsdelarna av de större lägenheterna. Fastigheten var klar för inflyttning ungefär när läkemedelsföretaget Pharmacia etablerades i Uppsala. Gamla Almtunabor berättar att det här hörnet med stora och vackra lägenheter och hiss betraktades som en gräddhylla, något för sk finare folk.

Föreningens namn Tysta Kalle är en honnör till byggmästaren Karl Johansson, som allmänt kallade Tysta Kalle. Han var från början timmerman, hamnade av en slump i Uppsala och grundade 1920 sitt byggföretag som när det 1985 såldes hade byggt 14 000 lägenheter i Uppsala. Han var alltså en storbyggmästare i Uppsala och känd som en socialt intresserad byggare, en folkhemsbyggare. I de lägenheter han byggde skulle han själv kunna bo. Tysta Kalle hade också en tid kontor i fastighetens adress Väderkvarnsgatan 30 och bostad i huset mot Hjalmar Brantingsgatan 3 A. I Svartbäcken byggde företaget tidigt villor och Tysta Kalle kom då att kallas Svartbäcksbyggarn. Han var också tidigt intresserad av föreningsfastigheter och i närheten här i Uppsalas östra delar ser vi, längs Väderkvarnsgatan t ex, åtskilliga exempel på Tysta Kalle hus. Till företaget knöts sönerna Nils och Harry, båda byggnadsingenjörer. Sönernas första projekt som nyutexaminerade byggnadsingenjörer var att rita bostadshuset Hugolund. Under byggmästaråren växte verksamheten vidare ut till Roslagen och andra uppländska platser och det handlade då inte bara om villor och lägenheter utan också om offentliga lokaler.

Tysta Kalle var inte bara en byggmästarprofil, han var också sedan unga år en aktiv nykterist inom NTO i Uppsala. Han var därtill engagerad i fackliga sammanhang och var en kort tid ordförande i Svenska träindustriarbetareförbundet. Som sådan blev han kortvarig. Stridbar som han var, tystade han gärna talarna. Därav namnet Tysta Kalle säger skrönan!

Brf Tysta Kalles första ordförande, i väntan på ett framtida köp av fastigheten, var juristen Eva Althin Frånlund, som när hon flyttade efterträddes av inredningsarkitekten Margareta Kilgren.