Resultat radonmätningar

Nu har vi fått tillbaka svaren från Radonova. Det visar sig att radonhalten skiftar från lägenhet till lägenhet, men alla ligger inom de gränsvärden som anses normala.

/Styrelsen

Lämna ett svar