Sandning

Innanför ingång 3A och 3B står nu en hink med sand. Tanken är att vi tillsammans hjälps åt med att sanda utanför porten när så behövs. Ingen vill halka och göra sig illa.

/Styrelsen