Ordningsregler

Ordningsregler Brf Tysta Kalle – januari 2017

Att köpa bostadsrätt
Vad är en bostadsrätt? En vanlig missuppfattning är att man ”köper en lägenhet”. Det man köper är ett medlemskap i en bostadsrättsförening. Man köper in sig i bostadsrättsföreningen och blir delägare i denna ekonomiska förening. Men samtidigt följer också rätten att bo i lägenheten. Det är det som är själva innebörden i ordet ”bostadsrätt”.

I denna bostadsrätt får man bo så länge man vill och så länge man betalar sina avgifter och sköter sig. När man sedan vill flytta säljer man sin bostadsrätt, d v s man säljer (överlåter) sin ekonomiska andel till en ny köpare.

För att summera: att köpa bostadsrätt innebär att man blir medlem och delägare i en ekonomisk förening.

I de flesta andra länder köper man den aktuella lägenheten och man äger då väggar, golv och tak som omgärdar lägenheten. I Sveriges bostadsrättsystem ser det annorlunda ut.

Bostadsrättsinnehavaren får inte utan styrelsens tillåtelse, i lägenheten, göra ingrepp i bärande konstruktion, ändringar i befintliga ledningar för avlopp, värme, vatten eller annan väsentlig förändring av lägenheten. Vill man riva någon del av eller hel vägg måste styrelsen först tillfrågas. Ritning av tänkta förändringar måste bifogas och först godkännas av styrelsen. Skall man byta ytskikt i badrum eller toalett måste man anlita företag som har våtrums-
certifikat. Detta är ett absolut krav numer och även så i vår förening. Detta lämnas, innan påbörjat arbete, till styrelsen.

Allt byggavfall borttransporteras snarast från fastigheten och får inte lämnas kvar utanför byggnaden eller på trottoaren. Trapphus och hiss skall städas efter och under byggtiden för alla boendes trevnad. Inför ombyggnad informeras samtliga kringboende om att det kan bli oljud i samband med byggnationen. Anslag med info måste sättas upp i varje trapphus, på anslagstavlan vid entrén, inför ombyggnaden.

Byggverksamhet, eller annan störande verksamhet, med högre ljud får endast pågå under dagtid mellan kl 07.00 och 18.00.

Ljudet får ej vara högre, för grannarna, än 45 dBA mån – fre. Lör, sön och helgdag ej högre än 35 dBA.

Efter kl 23.00 och fram till kl 07.00 skall det vara tyst i huset. Skall man ha fest – kalas så är det alltid bra att tala med grannarna i förväg och gärna sätta upp en lapp på anslagstavlan i trapphusentrén.

Grillning på balkonger är förbjudet. Vill man grilla ute går det bra att göra det på vår lilla grillplats på gräsmattan eller i intilliggande S:t Göransparken.

Inglasning av balkonger eller uppsättning av paraboler får ej förekomma. Detta kräver bygglov.

Uthyrning i andra hand.
Vill man hyra ut lägenheten måste man först fråga styrelsen och då ange vem som skall hyra lägenheten. Man får då betala en avgift till föreningen på 10% av ett basbelopp per år. Detta är numera vedertaget i bostadsrättsstadgarna. Uthyrning får som längst pågå under 1 år och med styrelsens godkännande.

Parkeringsplatser
P-platserna tillhör inte lägenheten. För att hyra en parkeringsplats måste man ha egen bil som är skattad, försäkrad och inte har körförbud. P-platsen får inte hyras ut i andra hand. Kölista för p-platser och garage finns.

Trapphusen – brandsäkerhet
I trapphus, utanför vindsförråd och utanför källarförråd eller i gångarna däremellan får ingenting placeras. Detta gäller enligt allmänna brandregler.

Hushållsavfall
Vi har endast sophämtning av brännbara kökssopor och komposterbart i vår Brf och detta finns i lilla sophuset utanför Hj Brantingsgatan 3A. Dörrnyckeln går till luckorna. Komposterbara sopor måste numera läggas i kommunens bruna papperspåsar. Sopkärlen som är placerade på gården är endast till för våra hyreslokaler. Kartonger, tidningar, glas, plast och metall mm lämnar man på någon MILJÖSTATION.

Hobbyrum
Vi har ett hobbyrum där man kan snickra och måla. Vill man vara där och arbeta går det utmärkt. Sätt en lapp med namn och telefonnr på ditt föremål så att alla andra vet vems det är och kan kontakta dig om man själv planerar att arbeta där. Hobbyrummet är placerat rakt fram från källardörren vid 3B (källargången).

Föreningslokal
I två av de tidigare garagen har vi nu iordningsställt en föreningslokal för vår Brf. Går att hyra under dagtid för en summa av 200:-/tillfälle.

Städdagar
Vi i styrelsen är väldigt tacksamma för om så många som möjligt vill hjälpa till i samband med våra städdagar som vi hittills har haft 2 ggr per år.

Det finns flera av oss som kan hjälpa till att hålla snyggt i och utanför vår fastighet, som skapar gemenskap i föreningen. Gräsklippare, krattor, plockverktyg och vattenkanna har placerats i källarförrådet rakt fram vid ingången från gården via utvändiga källartrappan.